BMI kalkulačka

BMI nebo Index tělesné hmotnosti určuje stupeň obezity. Jeho hodnota je vypočtena podle jednoduchého vzorce: váha v kilogramech děleno výškou postavy v metrech na druhou. Normální váha je přitom určena hodnotami mezi 18,5 a 25. Pokud je Vaše BMI menší než 18,5 – trpíte pravděpodobně podvýživou, a naopak pokud je Vaše BMI větší než 25 – značí to nadváhu, při hodnotě vyšší než 30 pak obezitu.

 

=
Vaše BMI je -

Tento výpočet je pouze zjednodušeným modelem. Pokud chcete znát přesné údaje, navštivte svého obvodního lékaře, který do výpočtu zahrne i další parametry, jako jsou např. věk, pohlaví, typ postavy nebo objem svalů.

BMI Kategorie Zdravotní rizika
méne než 18,5 podváha vysoká
18,5 - 24,9 norma minimální
25,0 - 29,9 nadváha nízká až lehce vyšší
30,0 - 34,9 obezita 1. stupně zvýšená
35,0 - 39,9 obezita 2. stupně (závažná) vysoká
40,0 a více obezita 3. stupně (těžká) velmi vysoká